شرکت کارا تلفن

شرکت کاراتلفن ازمعدود تولیدات کنندگان سوئیچ های مخابراتی شهری درایران است این شرکت فعالیت خودرا با تولید سانترال های کم ظرفیت با نام تجاری DMS آغازنموده است.

محصولات

شرکت کارا تلفن
ایران
تهران
02188984321  - 02188984345